Pyöröhiontakurssi

Kurssin tarkoituksena on opastaa hioja käyttämään itsenäisesti yhdistyksen hiomalaitteita ja välineitä sekä auttaa hiojaa materiaalin valinnassa ja kiven hionnassa.

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat:
 • hiomon säännöt
 • hiojan oikeudet ja velvollisuudet
 • työturvallisuus
HIOMON SÄÄNNÖT

Hiomolla voivat hioa kiviä Kallahden kivikerhon pyöröhiontakurssin käyneet.
Hiomo on auki vain valvojan ollessa paikalla.
Hiomossa on noudatettava siisteyttä ja järjestystä sekä valvojan antamia ohjeita.
Hiomolla ei ole palkattua henkilökuntaa, joten jokaisen kuuluu siivota omat jälkensä.
Hiomolla järjestetään siivoustalkoot tarpeen mukaan. Hiomosta vastaa yhdistyksen hallitus ja aukioloaikoina vuorossa oleva valvoja.

OIKEUDET / VELVOLLISUUDET

Kivenhiontalaitteiden ja -välineiden käytöstä peritään 0,50€ tuntikorvaus.
Käyttötunnit merkitään hiomolla olevaan käyttötuntikirjaan täysinä tunteina. Yhteenlaskettu käyttötuntikorvaus peritään hiojilta esim. kaksi kertaa vuodessa.
Hioja ei saa varata konetta yksin käyttöönsä pidemmäksi ajaksi kuin senhetkinen kivenhionta vaatii.

TYÖTURVALLISUUS

Hiomolla on noudatettava varovaisuutta kaikissa hionnan vaiheissa.
Valvojalla on oikeus keskeyttää hiojaa tai laitetta mahdollisesti vahingoittava työ.
Yhdistyksellä ei ole tapaturmavakuutusta, joten jokainen on itse vastuussa omista ja muille aiheuttamistaan tapaturmista.

HIONNAN VAIHEET

Valitaan sopiva kivi huomioiden:

 • kovuus
 • lohkeavuus
 • halkeamat
 • tasalaatuisuus
 • värit

Sahaus:

 • sahataan kivestä sopiva kappale
 • puhdistetaan saha
 • pestään kivi ja kädet
 • tasataan pohja terästasolaikalla (karkeus 400)

Pestään kivi ja kädet

Tasattuun pohjaan piirretään haluttu muoto ja sahataan liiat pois

Pestään kivi ja kädet

Karkearouhitaan tahkolla (karkeus 100) lähelle viivaa (1 mm)

Pestään kivi ja kädet

Karkeahiotaan tahkolla (karkeudet 180 ja 360) lopulliseen muotoon,
tehdään karkeudella 360 pohjaviiste

Pestään kivi ja kädet

Liimataan kivi tikkuun (pienet kivet liimataan jo heti sahauksen jälkeen)
Liimauksen vaiheet:

 • tikun valinta
 • kiven lämmitys
 • kuumaliiman lämmitys
 • kiven kiinnitys ja oikaisu
 • Muotoillaan kivi tahkolla karkeuksilla 100, 180 ja 360.

Pestään kivi ja kädet

Hiotaan kivi tasolaikalla karkeudella 400

Pestään kivi ja kädet

Hiotaan kivi tasolaikalla karkeudella 800

Pestään kivi ja kädet

Hiotaan kivi tarvittaessa korkkilaikoilla karkeuksilla 600 ja 800.

Pestään kivi ja kädet.

Kiillotetaan kivi tasohuopalaikalla tinatuhkalla.

Pestään kivi ja kädet.

Irrotetaan kivi tikusta lämmittämällä kiveä ja tikkua kuuman veden alla.

Pestään kivi Sinolila ja astianpesuaineella sekä kuivataan se.

Valmista tuli 🙂

Huom! Jokaisen työvaiheen jälkeen kiveä tarkastellaan ja katsotaan
ettei edellisen työvaiheen jälkiä ole enää näkyvissä.

muodot

Oikealla pyöröhionnan kehämuotoja. Vasemmalla ylhäältä lukien: korkea pyöröhionta, normaali pyöröhionta, matala pyöröhionta, kaksoispyöröhionta, alapuolelta koverrettu pyöröhionta ja linssimäinen pyöröhionta, jossa on ura lankaa varten.